Социална медия – Книги Ориса Орис

Орис отговаря на въпроси – този канал съдържа видео отговори на автора на различни космологични и езотерични теми.

Аудиокниги на Орис – този канал съдържа всички налични аудиокниги на Орис.

 

Ayfaar.org – този сайт е посветен на разкриването на духовната идея за изграждане на човешка общност, базирана на Ииссиидиологическите знания и за изграждането на духовни центрове „Айфаар“ на Земята.

 

Аyfaarpesni.org – Сайтът „Песни-медитация“, написан от Орис Орис, култивира най-високите човешки качества в съзнанието на хората и допринася за ефективно духовно самоусъвършенстване. За 2021 г. Орис е написал над 1600 песни.

 

Ayfaar.ru – официалния сайт на Центъра за интелект и алтруизъм «Айфаар». Тук можете да се запознаете по-подробно с работата на Орис, автор на поредицата „Ииссиидиология“, както и с участниците в този център.

Вопрос Орису (#1)