Социална медия – Книги Ориса Орис

Социална медия

Орис отговаря на въпроси — този канал съдържа видео отговори на автора на различни космологични и езотерични теми.

Аудиокниги на Орис — този канал съдържа всички налични аудиокниги на Орис.

 

Ayfaar.org — този сайт е посветен на разкриването на духовната идея за изграждане на човешка общност, базирана на Ииссиидиологическите знания и за изграждането на духовни центрове «Айфаар» на Земята.

 

Аyfaarpesni.org — Сайтът «Песни-медитация», написан от Орис Орис, култивира най-високите човешки качества в съзнанието на хората и допринася за ефективно духовно самоусъвършенстване. За 2021 г. Орис е написал над 1600 песни.

 

Ayfaar.ru — официалния сайт на Центъра за интелект и алтруизъм «Айфаар». Тук можете да се запознаете по-подробно с работата на Орис, автор на поредицата «Ииссиидиология», както и с участниците в този център.