Поредица «Живот между Животите» - Oris - Bg

Поредица «Живот между Животите»

1997-2000 гг.
Скачать полный цикл

Това, за което Орис пише в книгите от поредицата „Живот между Животите”, е най-подробното, от написаните някога от човек, описание на цялата поредица от събития, претърпени от Съзнанието на починалия човек, при неговото завръщане в своя Небесен Дом, който има толкова „обитатели“, че обикновеният човек не може дори да си ги представи.

Орис, използвайки многогодишния си индивидуален опит от астро-изходите, описва подробно изучаваните от него реалности на Астрала и Ментала, превръщайки Непостижимо-Непознаваемото Битие в Знание достъпно за разбирането на почти всеки човек и водещи го към постепенно осъзнаване на неизменната Истина за неговото безкрайно Космическо Съществуване.

 


Тази поредица от книги включва:

Книга 2. «Душата и Космоса»:  179 стр.
Книга 9. «Душата в Астрала»:  151 стр.
Книга 12. «Антисветове и Чистилище»:  136 стр.
Книга 18. «Хора и Нехора»:  149 стр.

Вопрос Орису (#1)