Поредицата «Ииссиидиология» - Oris - Bg

Поредицата «Ииссиидиология»

2009-2022 гг.
Скачать полный цикл

Крим, 2009 – 2022 гг.

 

От 2009 година до сега Орис работи над поредицата книги «Ииссиидиология».

Тази поредица се състои от следните книги:

• «Основи на Ииссиидиологията» (1-6-ти том),
• «Текстове на Айфааровските Песни» (7-8-ми томове, публикувани преди това под заглавие «Моят Завет»),
• Речник на термините(9-ти том),
• «Безсмъртието е достъпно всекиму» (10-15-ти том),
• «Коментари към Основите» (16-20-ти томове), съставени от отговорите на автора на въпросите на читатели,
• «Коллоквиуми по основополагащите понятия» (21-22-ри том), формирани от устните отговори на автора на различни ииссиидиологически въпроси

Тази поредица постоянно се попълва с нови отговори на Ориса на въпросите на читателите, които впоследствие ще се формират в нови томове или ще попълнят вече съществуващите томове по съответстващите им теми.

Тази пордица книги отразява най-новите ииссиидиологическите представви на автора, в съответствие с които значително се задълбочава, разширява и допълва Информацията, публикувана в поредиците «Благата Вест» и «Ииссииди».

 

Тази поредица от книги включва:

Том 10. Безсмъртието е достъпно всекиму: 605 стр.
Том 11. Безсмъртието е достъпно всекиму: 780 стр.
Том 1. Основи на Ииссиидиологията: 725 стр.
Том 3. Основи на Ииссиидиологията: 828 стр.

Вопрос Орису (#1)