Поредицата «ИИССИИДИ» - Oris - Bg

Поредицата «ИИССИИДИ»

2000-2008 гг.
Скачать полный цикл

В тази поредица книги, от първата до последната страници, е влязла най-уникалната по смисъл и най-важната по своето значения информация, приета от Орис след 2000 година по време на неговите поредни преки Контакти с Творците на човечеството: Алджеллис (аргллаамуни и инглимилисса ииссииди-центрове), Ииллгммии-И, (аигллиллиаа и орлаактор ииссииди) Луа-Андиса (улглууву и саасфати ииссииди), Грейли-Вин (олгооллони и аани ииссииди), Сллиаргссмийи (рааклима и улугума ииссииди), Сслааиингса (сваагали и эйяаа ииссииди) и Сснииллгса. Тези Космически Същности представляват личностни Интерпретации на Орис на нивата на колективното Подсъзнание, Надсъзнание, Свръхсъзнание, Суперсъзнание, Хиперсъзнание, Просъзнание и Протосъзнание. По-подробно Знание от такова високо будхично ниво, поради множество еволюционни причини, все още никога не е ставало нито достояние на хора, нито даже духовен прерогатив на Посветените с 3-4-то Планетарни Инициации.

Само във връзка с интензивно започналите на Земята духовни преобразувания и подготовка на Колективното Съзнание на човечеството към Акта на Преображението това Знание днес е предадено за тези от земляните, които ВЕЧЕ са духовно съзрели за неговото правилно разбиране и осмисляне и сега жадуват с негова помощ колкото може по-стремително и по-ефективно да продължава тсвоя по-нататъшен Път по усвояването и натрупването на целия опит от въплътеното земно съществуване.

Нито в един от астралните или писмените източници на нашата планета няма даже повърхностни намеци или поне някакви аналози на това Учение, защото степента на допуск до него изисква от духовния изследовател активно саморазкриване и продължителен опит от осъзнато съществуване на каузално-будхично ниво, а също така дълго време да си извън телесната си обвивка.

Орис преднамерено е интегрирал цялото получено от него Знание – «Учение за чакрамните личности» – само на висшите аджно-вишудхови нива на Колективния Разум на планетата, тъй като по-нататъшната адаптация на тези високодуховни кодове под общодостъпното разбиране ще доведе до значително понижаване на степента на тяхната достоверност. Затова продуктивно да усвоят тази информация са способни само хората с активно развити и проработени НАД диафрагмени психически центрове. За тях и САМО ЗА ТЯХ Духовните Учители от Плеядите дават това най-ново духовно Учение.

 

Тази поредица от книги включва:

Книга 1. «Учение за това, което не съществува, но което е по-реално от всичко, което съществува»: 159 стр.
Книга 2. «Учение за това, което не съществува, но което е по-реално от всичко, което съществува»: 137 стр.

Вопрос Орису (#1)